Cellulit

CELLULIT

Cellulit, potocznie nazywany skórką po­ma­rań­czo­wą, to li­po­dy­stro­fia czyli nie­pra­wi­dło­we roz­miesz­cze­nie tkan­ki tłusz­czo­wej, wy­stę­pu­ją­ce razem z obrzę­ko­wo-włók­ni­sty­mi zmia­na­mi tkan­ki pod­skór­nej. Ob­ja­wem cel­lu­li­tu jest nie­rów­na i po­fał­do­wa­na po­wierzch­nia skóry. Naj­czę­ściej wy­stę­pu­je na udach, bio­drach, ko­la­nach, po­ślad­kach oraz ra­mio­nach. W miej­scach wy­stę­po­wa­nia cel­lu­li­tu wi­docz­ne są guzki i zgru­bie­nia, przy do­ty­ku bywają bo­le­sne. Cel­lu­lit wy­stę­pu­je u coraz młod­szych dziew­cząt a nie­rzad­ko rów­nież u męż­czyzn.

Najnowsze badania tkanek wyodrębniły dwa rodzaje cellulitu:

  • cellulit wodny – w ciele kobiety, począwszy od okresu dojrzewania, odkładają się zapasy wody i tłuszczu, aby przygotować się do ewentualnej ciąży. W kolejności postępuje przesunięcie wody i tłuszczów w kierunku zewnętrznej warstwy skóry i tkanki tłuszczowej. Pod koniec cyklu organizm wydala tą ,,nadwyżkę”, bardziej lub mniej skutecznie. Jeśli rytm hormonalny zostaje zaburzony, prowadzi to do powstania cellulitu.
  • cellulit lipidowy – występuje w głęboko ułożonych warstwach skóry i w tkance łącznej, gdzie znajdują się komórki tłuszczowe i kwasy tłuszczowe dostarczane drogą krwi. W warunkach prawidłowych dochodzi do ich rozpadu na związki. W sytuacji odwrotnej komórki pęcznieją, zaczynają tworzyć się guzki określane potocznie jako,, skórka pomarańczowa”.

Wyróżniamy 4 stadia rozwoju choroby:

  • I stadium (obrzękowe): charakteryzuje się zmniejszeniem elastyczności, zwiększeniem możliwości ujęcia skóry w fałd, hipotermią, zwiększeniem „ciastowatości” skóry,
  • II stadium (fibrozy- włóknienia): skóra jest blada, hypotermiczna, obserwuje się zwiększenie „ciastowatości” skóry, regionalne zmniejszenie elastyczności i zwiększenie zdolności ujęcia jej w fałd. Odczucia parestezji niezbyt wyraźne, a „pinch test” (test szczypania ) jest negatywny.
  • III stadium (sklerozy- stwardnienia): widoczna jest ” skórka pomarańczowa”. Wyczuwalne są też drobne granulki w głębszych warstwach tkanki podskórnej, czasami pojawia się ból. Następuje zmniejszenie elastyczności skóry z rejonami skóry wiotkiej. Brak dolegliwości bólowych spontanicznych, czasami pozytywny „pinch test”.
  • IV stadium (guzkowe): skóra blada, pofałdowana o wyglądzie przypominającym „materac”, regionalnie hypotermiczna, wiotka. Łatwo daje się ująć w fałd. Występują guzki pojedynczo lub w pakietach, bolesne palpacyjnie. Często zgłaszany jest ból spontaniczny. Pozytywny „pinch test.

Nie da się określić jednej konkretnej przyczyny powstania cellulitu. Wśród przyczyn wymienić można złą, niedostosowaną do potrzeb własnego organizmu dietę, brak ruchu, zaburzenia krążenia krwi oraz układu limfatycznego, uwarunkowania genetyczne (decydują o tym, czy nasze komórki tłuszczowe mają mniej, czy więcej receptorów wiążących tłuszcz), gospodarka hormonalna, duża liczba wypalanych papierosów (nikotyna zwęża naczynia krwionośne, co znacznie utrudnia dostarczanie komórkom tlenu i hamuje proces spalania tłuszczu), picie nadmiaru kawy, która ma duży wpływ na zatrzymywanie płynów w tkankach.

POLECANE ZABIEGI

KLIENCI O NAS