Implantacja Esperalu / Disulfiramu

ESPERAL / DISULFIRAM - IMPLANTACJA

Esperal. Skuteczne leczenie choroby alkoholowej, stanowi od setek lat nierozwiązany problem psychiatrii. Leczenie tzw. awersyjne za pomocą Disulfiramu jest stale dyskusyjne, jednak po wycofaniu rejestracji tzw. wszywek na licznych internetowych forach, spotkać można tysiące postów rodzin alkoholików, niezadowolonych z wycofania Esperalu. Rodziny alkoholików pisały, że okres roku po implantacji Disulfiramu był jedynym okresem abstynencji u osoby uzależnionej. Nie można przejść nad tym obojętnie. Dziś terapia farmakologiczna Disulfiramem jest traktowana jako metoda „drugiego rzutu”

Esperal Łódź / Disulfiram Łódź jest to inhibitor dehydrogenazy aldehydowej, przekształcającej aldehyd octowy (główny metabolit alkoholu etylowego) do kwasu octowego.

WSKAZANIA

Uzależnienie od alkoholu

EFEKT

W przypadku spożycia alkoholu w czasie leczenia dochodzi do znacznego wzrostu stężenia aldehydu octowego w organizmie i wystąpienia objawów zatrucia, takich jak: nudności, wymioty, tachykardia, niedociśnienie, zawroty głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca. Stopień nasilenia objawów zależy od ilości wypitego etanolu, utrzymują się one zwykle od 30–60 min do kilku godzin. W wyniku reakcji disulfiramowej w przypadkach, gdy stężenie etanolu we krwi przekracza 125–150 mg/100 ml, mogą pojawić się: niewydolność oddechowa, zaburzenia rytmu serca, zawał serca, niewydolność krążenia, utrata przytomności, drgawki, a w sporadycznych przypadkach, gdy nie zostanie udzielona pomoc – zgon. Zazwyczaj po reakcji nietolerancji na alkohol, pacjent staje się senny i może spać przez kilkanaście godzin. Reakcja disulfiramowa jest podstawą stosowania leku w terapii alkoholizmu; leczenie farmakologiczne powinno być połączone z innymi formami terapii, np. technikami behawioralnymi. Po podaniu p.o. wchłanianie jest zmienne, dystrybucja następuje głównie do nerek, trzustki, wątroby, jelit i tkanki tłuszczowej W znacznym odsetku metabolizowany w wątrobie do nieczynnych metabolitów, wydalanych głównie z moczem. 20% dawki wydalane jest w postaci niezmienionej z kałem.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu 12-24 h przed zabiegiem.

PRZEBIEG

W znieczuleniu miejscowym, po nacięciu skóry (najczęściej pośladka lub okolicy łopatki) wprowadza się lek rozmieszczając go promieniście w mięśniu podpowięziowo. Bardzo ważne jest aby odpowiednio dobrać ilość tabletek leku / implantu do masy ciała pacjenta. Esperal Łódź.

ZALECENIA PO ZABIEGU
  • Bezpośrednio po zabiegu – środki przeciwbólowe w razie potrzeby.
  • 8-12 dni po zabiegu – zdjęcie szwu.
  • Utrzymanie abstynencji przez ok 12 mcy. Disulfiram Łódź
PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na disulfiram, tiokarbaminiany lub którykolwiek składnik preparatu, stan upojenia alkoholowego, choroby układu krążenia (niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, uprzednio przebyta niewydolność obwodowa krążenia), zaburzenia psychiczne, psychozy (z wyjątkiem przebytych ostrych psychoz alkoholowych), próby samobójcze w wywiadzie. Nie stosować disulfiramu w postaci tabl. doustnych wcześniej niż 24 h, a w postaci tabl. do implantacji – wcześniej niż 12 h po spożyciu alkoholu. W czasie leczenia disulfiramem oraz w ciągu 7 dni od zakończenia leczenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożycia alkoholu. Nieprzestrzeganie tego zakazu może spowodować wystąpienie objawów zagrażających życiu, dlatego lek może być stosowany wyłącznie za zgodą pacjenta oraz pod warunkiem poinformowania go o zagrożeniach w razie picia alkoholu w czasie leczenia. Disulfiram można zastosować po przeprowadzeniu bardzo dokładnego wywiadu i rozważeniu wszystkich zalet i wad takiego leczenia alkoholizmu. Należy uprzedzić pacjenta, że objawy nietolerancji alkoholu mogą wystąpić także po zastosowaniu preparatów zawierających alkohol (np. płyny do płukania jamy ustnej, sosy, ocet, syropy przeciwkaszlowe, środki rozgrzewające, płyny po goleniu i inne kosmetyki). Zachować ostrożność u pacjentów z: niewydolnością nerek, wątroby, chorobami układu oddechowego lub serca, cukrzycą, padaczką; wystąpienie reakcji disulfiramowej może pogłębić stopień zaawansowania tych chorób. Wszywka Łódź

UWAGA : Aktualnie lek został wycofany z produkcji.

KLIENCI O NAS